קרן שמש הקרן לפיתוח בית שמש

 המשימה שלנו היא קידום ופיתוח יוזמות לשיפור העיר בית שמש.
תפקידנו לשפר את חייהם של תושבי בית שמש באמצעות פרויקטים בתחומי החינוך, התעסוקה, התרבות והרווחה.

0 +
תלמידים/ות קיבלו סיוע בסבסוד עלויות הורים והזנה
0 +
מלגות לסטודנטים
0 +
משתתפי משלחות מחו"ל שהתנדבו בעיר
0
משרות פריון גבוהה חדשות נוצרו ואוישו ע"י תושבי העיר
0 +
תלמידים מהקהילה האתיופית שקיבלו מנטור להעצמה וסיוע בלימודים
0
בתי ספר מכל המגזרים בהם מתקיימים פעילויות בתכניות מצוינות וחינוך לאחריות
0
לוחמים משוחררים שקיבלו ליווי והעצמה
0
בתי ספר בתוכנית אמץ ילד
0
הכשרות מקצועיות מסובסדות בבית שמש עבור תושבי העיר
0
חדרי מחשבים הוקמו בבתי ספר בסיוע הקרן
0
מטבחונים הוקמו/שופצו בבתי ספר בעיר
0
חדרי מוזיקה בבתי ספר בעיר
0
שיפוץ והקמה של בית האומנים
0
הקמת מתחם STEM בבית ספר

הצטרפו אלינו

בעזרתכם נוכל לחולל שינוי.
קרן שמש מעריכה תרומות, אבל אנחנו גם צריכים את עזרתכם להפיץ את הבשורה.