קרן שמש הקרן לפיתוח בית שמש

 המשימה שלנו היא קידום ופיתוח יוזמות לשיפור העיר בית שמש.
תפקידנו לשפר את חייהם של תושבי בית שמש באמצעות פרויקטים בתחומי החינוך, התעסוקה, התרבות והרווחה.

0
הקמת מתחם STEM בבית ספר
0
שיפוץ והקמה של בית האומנים
0
חדרי מוזיקה בבתי ספר בעיר
0
מטבחונים הוקמו/שופצו בבתי ספר בעיר
0
חדרי מחשבים הוקמו בבתי ספר בסיוע הקרן
0
הכשרות מקצועיות מסובסדות בבית שמש עבור תושבי העיר
0
בתי ספר בתוכנית אמץ ילד
0
לוחמים משוחררים שקיבלו ליווי והעצמה
0 כ-
בתי ספר מכל המגזרים בהם מתקיימים פעילויות בתכניות מצוינות וחינוך לאחריות
0 +
תלמידים מהקהילה האתיופית שקיבלו מנטור להעצמה וסיוע בלימודים
0
משרות פריון גבוהה חדשות נוצרו ואוישו ע"י תושבי העיר
0 +
משתתפי משלחות מחו"ל שהתנדבו בעיר
0 +
מלגות לסטודנטים
0 +
תלמידים/ות קיבלו סיוע בסבסוד עלויות הורים והזנה

הצטרפו אלינו

בעזרתכם נוכל לחולל שינוי.
קרן שמש מעריכה תרומות, אבל אנחנו גם צריכים את עזרתכם להפיץ את הבשורה.