אודות

קרן שמש – הקרן לפיתוח בית שמש, נוסדה ביולי 2005 והיא העמותה ללא מטרות רווח המובילה בעיר.
מטרותיה המרכזיות של הקרן הן לשפר את חייהם של תושבי בית שמש באמצעות פרויקטים בתחומי החינוך,
התעסוקה, התרבות והרווחה. הוועד המנהל של העמותה מורכב ברובו מתושבי העיר.

כשנוסדה הקרן, מטרתה העיקרית הייתה לשבור את מעגל העוני בעיר באמצעות מתן הזדמנות שווה בחינוך
ונגישות לכל הילדים/ות והנערים/ות בבית שמש לחינוך איכותי. דרך סבסוד חלק מעלויות ההורים אנו מסייעים
לילדים מרקע כלכלי מאתגר לחוות את העומק והמגוון של הזדמנויות החינוכיות העומדות לרשות כלל הילדים.
המטרה היא לתת לילדי קרן שמש לחלום ולהאמין בעצמם על ידי צמצום הדאגות הכלכליות הכרוכות בחינוכם.

כיום, בעיקר עקב שיתוף פעולה אסטרטגי ועמוק יותר עם עיריית בית שמש, הקרן פועלת בתחומים מגוונים
כשמטרת העל היא קידום, פיתוח והפעלת תוכניות ויוזמות לשיפור העיר בית שמש.

בתחום החינוך הקרן מקדמת פרויקטים של מצוינות בחינוך, מלגות לסטודנטים, חונכות לתלמידים וחינוך
לאחריות.

במסגרת שיתוף הפעולה עם העירייה הקרן מפעילה את מנהלת התעסוקה , פרויקט דגל שמוביל מודלים
חדשניים לקידום התעסוקה, המעסיקים והעובדים בעיר בית שמש.

בתחומי התשתית , הפנאי ,התרבות והספורט הקרן פעלה לשיפוץ בית האומנים (בית המשפט ההיסטורי
בעיר הותיקה) וכן עוסקת בגיוס משאבים לטובת הקמת פרקים וגנים ציבוריים וכן לטובת הספורטק שבניית
התשתית להקמתו מתחילה בנובמבר 2022 .