תוכנית טראמפ למצוינות במתמטיקה ומדעים

כחלק מתפיסת עיר העתיד בית שמש 2030, ובשיתוף פעולה בין אגף החינוך בעיר, קרן שמש וקרן טראמפ, הקימו את תוכנית טראמפ למצוינות במתמטיקה ומדעים. שאיפת התוכנית היא להרחיב את מעגל המצוינות בעיר, כך שלפחות 40% מתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים בעיר ילמדו בכיתות מצוינות במתמטיקה ובמדעים. בתכנית  זו משתתפים  8 בתי ספר ממלכתיים וממ"ד ו-4 בתי ספר חרדיים. במסגרת התכנית,  בכל בית ספר, יפתחו בכיתות ט' כיתות ייעודיות בהם ילמדו 4 שעות שבועיות בנוסף לשעות ההוראה הרגילות – 2 ש"ש של חשיבה מתמטית כהכנה ל-5 יח"ל ו ו- 2 ש"ש לפיתוח חשיבה מתמטית בהקשר מדעי-טכנולוגי. בנוסף, בתכנית זו ניתן דגש גדול על שיפור והכשרת המורים למתמטיקה ומדעים על מנת להגביר את יכולות ההוראה שלהם ולהתאים אותה לאתגרים של המצוינות בתחומי המתמטיקה ומדעים.